Cerca
  • PALMER

venerdi' 20/7/18


Warm Up

Group Dynamics & Mobility


Thruster

Heavy Single

followed by…


“Raise the Bar”

AMRAP 10: 3 Thrusters (40/25) 3 Toes to Bar 6 Thrusters (40/25) 6 Toes to Bar 9 Thrusters (40/255) 9 Toes to Bar

............

128 visualizzazioni

Crossfit Darsena © 2018 - DESIGNEDBYIGOR © IGOR GIOVANNI ANILE - 2019.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon